Liczby irracjonalne a wymierne

Liczba wymierna i liczba niewymierna są liczbami rzeczywistymi. Obie są wartościami, które reprezentują określoną ilość wzdłuż określonego kontinuum. Matematyka i liczby nie są filiżanką herbaty dla wszystkich, dlatego czasami niektórym ludziom trudno jest rozróżnić, która jest racjonalna, a która nieracjonalna.

Liczba wymierna

Liczba wymierna to w rzeczywistości dowolna liczba, która może być wyrażona jako ułamek dwóch liczb całkowitych x / y, gdzie y lub mianownik nie jest równy zero. Ponieważ mianownik może być równy jeden, możemy stwierdzić, że wszystkie liczby całkowite są liczbą wymierną. Słowo racjonalne pierwotnie pochodzi od stosunku słów, ponieważ ponownie można je wyrazić jako stosunek x / y, biorąc pod uwagę, że oba są liczbami całkowitymi.

Liczba niewymierna

Liczby niewymierne, jak może sugerować jego nazwa, są liczbami nieracjonalnymi. Nie możesz pisać tych liczb w postaci ułamkowej; chociaż możesz to napisać w postaci dziesiętnej. Liczby niewymierne to liczby rzeczywiste, które nie są wymierne. Przykłady liczb niewymiernych obejmują: złoty współczynnik i pierwiastek kwadratowy z 2, ponieważ nie można wyrazić wszystkich tych liczb w postaci ułamkowej.

Różnica między liczbami niewymiernymi i wymiernymi

Oto kilka różnic, których należy się dowiedzieć o liczbach wymiernych i nieracjonalnych. Po pierwsze, liczby wymierne to liczby, które możemy zapisać jako ułamek; te liczby, których nie możemy wyrazić jako ułamki, nazywamy irracjonalnymi, podobnie jak pi. Liczba 2 jest liczbą wymierną, ale jej pierwiastek kwadratowy nie jest. Można zdecydowanie powiedzieć, że wszystkie liczby całkowite są liczbami wymiernymi, ale nie można powiedzieć, że wszystkie liczby całkowite są nieracjonalne. Jak stwierdzono powyżej, liczby wymierne można zapisać jako ułamki; jednak można go również zapisać jako miejsca dziesiętne. Liczby niewymierne można zapisać jako ułamki dziesiętne, ale nie jako ułamki zwykłe.

Patrząc na to, co powiedziano powyżej, można uciec od opanowania różnic między nimi.