Kluczowa różnica - CBT vs REBT
 

CBT i REBT to dwa rodzaje psychoterapii, które są szeroko stosowane w leczeniu osób cierpiących na problemy psychiczne. CBT oznacza terapię poznawczo-behawioralną. REBT oznacza Rational Emotive Behavioural Therapy. CBT należy rozumieć jako ogólny termin używany w psychoterapii. Z drugiej strony REBT jest jedną z wcześniejszych form psychoterapii, która wpłynęła na powstanie CBT. Jest to kluczowa różnica między CBT a REBT. W tym artykule podjęto próbę rozwinięcia tych dwóch metod psychoterapeutycznych, podkreślając różnicę.

Co to jest CBT?

CBT odnosi się do poznawczej terapii behawioralnej. Terapia poznawczo-behawioralna jest metodą psychoterapeutyczną stosowaną w leczeniu osób cierpiących na problemy psychiczne. Terapię tę można stosować w przypadku różnych problemów psychicznych. Depresja i zaburzenia lękowe są dwoma najczęstszymi problemami, dla których można zastosować tę terapię.

Główną ideą poznawczej terapii behawioralnej jest to, że nasze myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane. To wyjaśnia, że ​​nasze sposoby myślenia, odczuwania i zachowania są ze sobą powiązane. Tutaj psychologowie szczególnie podkreślają rolę naszych myśli. Wierzą, że nasze myśli mogą mieć duży wpływ na nasze zachowanie i uczucia. Właśnie dlatego, gdy negatywne myśli atakują nasz umysł; zachodzą także zmiany behawioralne i emocjonalne w ludzkim ciele.

CBT pomaga osobie zmniejszyć stres psychiczny, który odczuwa, identyfikując i rozumiejąc negatywne myśli i zachowania. Pomaga również znaleźć alternatywne formy, które zmniejszą stres psychiczny i poprawią ogólne samopoczucie.

Różnica między CBT a REBT

Co to jest REBT?

REBT odnosi się do Rational Emotive Behavioural Therapy. Zostało to opracowane przez amerykańskiego psychologa Alberta Ellisa w 1955 roku. Według Ellisa ludzie mają różne założenia na temat siebie i otaczającego ich świata. Te założenia znacznie się różnią w zależności od osoby. Jednak założenia, że ​​dana osoba odgrywa ważną rolę w sposobie, w jaki działa i reaguje w różnych sytuacjach. Ellis podkreśla tutaj, że niektóre osoby mają założenia, które są wyraźnie negatywne i mogą zniszczyć indywidualne szczęście. Określił je jako podstawowe irracjonalne założenia. Na przykład potrzeba bycia dobrym we wszystkim, potrzeba bycia kochanym i potrzeba sukcesu to takie irracjonalne założenia.

Poprzez REBT jednostka uczy się, jak przezwyciężyć taki stres emocjonalny i behawioralny, rozumiejąc irracjonalne założenia. W tym celu Ellis proponuje Model ABC znany również jako technika ABC irracjonalnych przekonań. Istnieją trzy elementy tego. Są to wydarzenie aktywujące (wydarzenie, które powoduje cierpienie), wiara (irracjonalne założenie) i konsekwencja (cierpienie emocjonalne i behawioralne odczuwane przez jednostkę). REBT służy nie tylko zaburzeniom psychicznym, ale także pomaga jednostce osiągnąć cele i poradzić sobie w trudnych sytuacjach.

Kluczowa różnica - CBT vs REBT

Jaka jest różnica między CBT a REBT?

Definicje CBT i REBT:

CBT: CBT odnosi się do poznawczej terapii behawioralnej.

REBT: REBT odnosi się do Rational Emotive Behavioural Therapy.

Charakterystyka CBT i REBT:

Semestr:

CBT: CBT jest terminem parasolowym.

REBT: REBT odnosi się do określonej metody terapeutycznej.

Powstanie:

CBT: CBT ma swoje korzenie w REBT i CT (terapia poznawcza).

REBT: REBT został zaproponowany przez Alberta Ellisa w 1955 roku.

Kluczowy pomysł:

CBT: Kluczową ideą poznawczej terapii behawioralnej jest to, że nasze myśli, uczucia i zachowania są ze sobą powiązane, a nasze myśli mogą wpływać na nasze zachowanie i emocje w negatywny sposób.

REBT: Kluczową ideą jest to, że ludzie mają irracjonalne założenia, które prowadzą do stresu psychicznego.

Zdjęcie dzięki uprzejmości:

1. „Przedstawiając podstawowe zasady CBT” autorstwa Urstadt - Photoshop. [CC BY-SA 3.0] za pośrednictwem Wikipedii

2. Balanced Life Institute - Santa Monica Psychotherapy By Bliusa (praca własna) [CC BY-SA 4.0], za pośrednictwem Wikimedia Commons